2017 m. sausio 31 d., antradienis

Gyvenimo vantos
Duok, Dieve, man jėgų,
Nueiti kalią lig dangaus,
Iš ten matyti tobulą pasaulį,
O kažkas pastojo kelią
Ir garsiai suriko:
Visi mes – nusidėjėliai,
Ką imame, tas mano,
Ko priekaištauji,
Ką gi tuo pasieksi!
Paskui kitus vainoja,
Kad vagia išsišiepę...


Komentarų nėra: