2017 m. sausio 27 d., penktadienis

Balsai, balsai...
Balsai, balsai...
Iš girių, pievų,
Kalnų upelių,
Subėgančių į Nemuną
Sraunia srove,
Vieni čiurlena tyliai,
Pašokinėję per slenksčius,
Gurgena ir putoja,
Kiti jau veržiasi,
Lyg po audros,
Plačia vaga...
Balsai, balsai...
Jaunų, kaip girios ąžuolėlių,
Karpytais lapais,
Su vainikais ant galvos,
Kiti – senolių,
Išlavinta paukščių klausa,
Treti – bažnytine giesme...
Balsai, balsai...
Girdi, dainuoja
Ir širdis mana.
Komentarų nėra: