2014 m. kovo 2 d., sekmadienis

Svečiuose K. DonelaitisNuo molio grumsto
Vieversys pakyla,
Kai šaukia jį pavasario dangus,
Kita giesme prabyla
Ir žemė, ir žmogus.
Gal išsivaikščiojo
Jau posmai anykštėnų,
Išskrido mintys nepagaunamos,
Kad tik svečių
Balsai ir muzika girdėjosi;
Šventoji šniokštė
Ir sveikino jau K. Donelaitį,
Kuris iš laiko ir iš toli atėjo:
Nuo Prūsijos iki aukštaičių,
Prikaustė vieversį savo žodžiu...
Pasijutau suspausta lyčių,
Sulinkusi nuo darbo,
Su būrui tinkančia malda,
O varpas kviečia
Į savo bažnyčią -
Viskas sykiu...
Kaip gaila vyturiui
Savų gimtų namų:
Do ir do, dū ir dū, -
Kitam krašte
Nuo Anykščių.
O vieversys pragysta ir kitu balsu:
Čyru vyru duok pipirų,
Jei neduosi,
Nečyruosiu...
Per visą Lietuvą
Jo giesmės sklinda,
Nes iš aukštai jis mato
Mus visus,
Visus „Metus“.

Komentarų nėra: