2014 m. kovo 21 d., penktadienis

Poezijos dienaPoezija – tai legenda
Iš protėvių gyvenimo,
Kada išnyksta
Kaip naktis
Juoda spalva,
Tada matai tik dangų,
Mintis gražias
Rašai jame...
To nebėra, gal ir nebuvo –
Tokia gili ir tolima erdvė,
Bet sieki nepasiekiamo pasaulio,
Iš kur atsklinda
Senolių net giesmė.
Poezija žodį atranda,
Kuris pasiekia dangų,
Pačias sielos gelmes,
Čia džiaugiasi ir verkia,
Kai ežeras nusenka...
Kodėl dangaus mažiau
Tada jame?
Poezija užpildo erčią
Ir kasdienybę pasaka paverčia, –
Ji amžina ir žemėje,
Ir danguje.Komentarų nėra: