2014 m. kovo 27 d., ketvirtadienis

Labanakt ir labas rytas
Kalnas su kalnu nesueina,
O žmonės susitinka tolimi,
Net nepažįstu savo giminių,
Kurie Amerikoje,
Australijos žemyne,
Filipinuose, Europoje...
Tada toks artimas pasaulis,
Kur tėviškę matau
Jų akimis sykiu...
Kada užmiegu,
Jie į darbą eina,
Atsigula miegoti,
Aš tada budžiu,
Kad būtų nerimo mažiau
Mūsų pasaulyje,
Renku žodžius ir jiems siunčiu...
Labanakt, mieli žmonės,
Giminės to paties kraujo,
Pažįstami, bet kasdien nesutinkami,
Su kuriais kalbamės
Skersai per žemę,
Gal ir gerai, kad jie nemato,
Kaip kai kada be jų liūdžiu...
Komentarų nėra: