2014 m. kovo 28 d., penktadienis

SVEIKAS
Mano geriausi draugai "Šerkšno tyla"

Po pamatais užkasa laiškus
Linkėdami ramybės,
Gražių svajonių,
Kad šimtmečio sulauktų,
Kaip ir šeimininkas,
Kad vėtros gėrio nesugriautų...
Kai deda paskutinę plytą,
Ant jos užrašo:
„Saliute“...
Tada ir ilgai stovi pastatas,
Žmogaus paminklas
Lieka šventas.
Po daugel metų
Varto kažkas istorijos lapus, -
Tarsi pro būties langą
Į amžinybę žvelgia...
Nupurto pelenus,
Degėsius susupa
Į baltus rankšluosčius
Ir kryžiui nusilenkia:
SVEIKAS.
Komentarų nėra: