2014 m. kovo 13 d., ketvirtadienis

Pikti žodžiaiUžgožia pyktis
Gėrį, nuoširdumą,
Pamiršę nuolankumą
Svaidome keiksmus...
Prieš ką kariaujame,
Mielieji broliai, sesės,
Kas liks po jūsų žodžių,
Kada pašaukiat nelabus?
Dabar malda
Gal jau nebemadinga,
Bet yra žodis,
Kuris valdo mus,
Šventas relikvijas surinkę
Vis prisiminkime,
Kas esame, su kuo.
Vardai ir žodžiai,
Kuriuos girdime,
Įauga į mūsų jausmus.
Ar būsime tada laimingi,
Kai grįš negeras žodis
Atgalios?

Komentarų nėra: