2014 m. kovo 22 d., šeštadienis

Drauge su Ukrainos ir Baltarusijos patriotais Vilniuje

Kaimynai – su jais
Visa mūsų istorija,
Panašūs ir vilčių keliai,
Kad būsime laisvi, –
Kaip audros paukščiai,
Kalnų ereliai broliai
Ir kilsime į ateitį
Su savo vėliava,
Turėsime savo ribas,
Kad niekas jų neperžengtų
Per žemę ir per širdį
Nei dabar, nei ateity...
Auginsime ir taikos sėklas,
Būsime pasauliui pavyzdys,
Ko siekėme lig šiolei,
Nutiesime savo vaikams
Per visą dangų kilimą
Iš pasakų svajonėje,
Kad skristų juo jauni,
Net ir seni.


Komentarų nėra: