2020 m. gegužės 1 d., penktadienis

Pašventinta diena
Kiekviena pavasario dieną –
Vis naujas atgimimas,
Kiekviena minutė – šventė, –
Šventinama verba,
Velykiniai kiaušiniai,
Agotos duona,
Tyras vandenėlis šventinamas.
Vanduo – dangaus lašai,
Pavasarį greit džiūstantys,
Taip laukiami iš naujo…
Oi, mūsų ežerai, –
Jie visada pilni vandens,
Vanduo – savaime šventas,
Prausiesi veidą,
Atmerki akis
Ir pamatai gėles,
Nušvitusį gyvenimą, –
Tiek jame džiugesio ir meilės!
Išliko iki šiol kartojami
Maironio žodžiai:
„Apglėbti pasaulį, priglaust prie širdies,
Su meile karštai pabučiuoti’’, –
Koks gražus pavasarį pasaulis.


Komentarų nėra: