2020 m. gegužės 12 d., antradienis

Laiko lizdelis
Kiekvieną rytą laikas
Mano dienas kerpa,
Jaunystės supintas kasas
Apipila balta pudra,
O saulė – ta pati,
Žiemą spinduliai trumpėja,
Atrodo, apkirpta…
Pasakose žmonės norėjo
Prailginti dienas,
Bet gavo tik per kaktą
Su atkirsta skiedra...
Nereikalauju nieko iš kitų,
Kas pačiai nepasiekiama:
Nekertu ąžuolo,
Paukšteliu nečiulbu,
Tupiu laike – savame lizde,
Neišbaidykite.
Komentarų nėra: