2020 m. gegužės 30 d., šeštadienis

Rašysiu tik gimta kalba
Raštas – visuotinas
Žmonijos atradimas,
Parašomas žodžiu
Ne tik sava kalba,
Surašoma malda
Į pergamentą – knygą,
Visi į dangų kreipiasi,
Bet vis kita šnekta…
Kreipiuosi į tave,
Paukšteli mielas,
Kodėl tu čiulbi,
Kaip kalbiesi su pačia
Ir nekeiti giesmės,
Kai vėjas, saulė šildo,
Tavo vaikai giesmės išmoksta
Dar kiaušinyje?
Atsakė man paukštelis,
Nors nemačiau jo rašto,
Gavau ir pamoką:
„Kalbėk tik už save’’.Komentarų nėra: