2020 m. gegužės 15 d., penktadienis

Vienu keliu einant
Nenusibosta vaikščioti keliu,
Kuriuo tėvai dar ėjo,
Koją statai,
Tarsi paantrini jų pėdas…
Nenusibosta vaikščioti gatve,
Kur su vaikais ėjai,
Mažytės buvo dar jų pėdos,
O atmintyje giliai įsirėžė…
Nenusibosta vaikščioti pakrante,
Vanduo seniai seniai tekėjo,
O vėl pavasarį naujai
Jis prisipildė, išsiliejo…
Nenusibosta niekada žiūrėti į gėles, –
Vienos nuvysta, kitos išsiskleidžia,
Vienas pamerki į vazas,
Kitų akelės pievose – neužmirštuolėmis,
Žydi našlaitėmis,
Į dangų eina…
Niekada nenusibosta medžiai, –
Baltas beržas, uosis, ąžuolas, –
Jie primena ir tėvus
Po velėna,
Brolius ir sūnus,
Visada mylėtus…
Nenusibosta kvepianti ieva,
Geltonos kiemo liepos, –
Jos primena dainas
Ir pasakas girdėtas.Komentarų nėra: