2020 m. gegužės 8 d., penktadienis

Užuojauta
Kada žmogus nueina
Jam paskirtą ilgą kelią,
Užsidega jam virš galvos
Šviesi ugnies liepsnelė...
Žvakė mirga, plazda
Nuo atodūsių ir vėjo, –
Visi praėję metai
Taip mirgėjo…
Ji degs ir neužges,
Nes lieka artimieji,
Palaistys kapą ašara
Kaskart atėję,
Padės ant antkapio gėles,
Pagarbiai nusilenks
Ir aukštos pušys
Kapinyne…
Žvakės šviesa neužges,
Danguje pasitiks ją vyras,
Anksčiau išėjusiųjų vėlės,
O likę žemėje pasimels
Kiekvieną dieną
Ir per Vėlines.
Komentarų nėra: