2020 m. gegužės 17 d., sekmadienis

Keliai
Kelias neturi pabaigos,
Kai žmonės vieni pas kitus
Vis eina eina...
Jeigu sustotų,
Nusidriektų eilės,
Mintume ant kulnų,
Pastumtume silpnesnį,
O peržengęs per kitą,
Netoli nueina…
Kelias yra ir miškuose, –
Juos žvėrys išmina
Medžiodami vieni kitus,
Vedasi vaikus,
Nėra ir ten nenugalimų,
Bet laikosi tvarkos
Ir gulintį apeina…
Keliai yra ir danguje,–
Skrieja kažkur žvaigždės,
Jeigu viena sustotų,
Grėstų didelė nelaimė...
O mes daugiau galvojame apie save,
Kad tiesiame kelius
Į vieną pusę...
Praktiška ta laimė.Komentarų nėra: