2020 m. gegužės 3 d., sekmadienis

Ilgi vienatvės vakarai


Niekad neįvertini savo jausmų,
Taip ir nesužinosi,
Kokie jie galingi,
Kol nepabūni atskirtas nuo savų,
Nepamatai akių,
Kurios apšviečia trobą,
Kiekvieną širdies kertelę,
Saulės spinduliu…
Meilė sutvirtina,
Ji ir sušildo,
Į dangų pakelia,
Jauti esąs laimingas,
Koks prieš mėnesį buvai.
Kiek daug ligotų,
Tiek daug prikaustytų prie lovų,
Neaplankytų artimų senolių –
Tokia didi visų skriauda,
Kai esam atskirty
Nuo savo artimųjų,
Kiek dar bus dienų nuo šiolei,
Motinos, tėveliai,
Sesės, broliai,
Kada juos apkabinsime
Ir prisiglausime?
Jautri įaudrinta širdis
Suplazda paukšteliu,
Gal nebebus to laiko,
Koks jis buvo,
Mylimieji.

Komentarų nėra: