2020 m. gegužės 11 d., pirmadienis

Lietuvos skauduliai
Ne iš istorijos vadovėlių,
Bet iš artimųjų,
Žinojau apie praeitį
Tėvelių giminių,
Jie bėgdavo nuo vargo
Į Braziliją, Ameriką
Dar nuo caro laikų…
Du karai negriaudėjo
Garsiau ir už perkūniją,
Negrįžo po audrų,
Kitus išrovė iš šaknų,
Neliko palikuonių
Ir atmintis išdilo apie juos,
Lyg šalna nuo langų…
Kas iš Sibiro negrįžo,
Kova – be ginklų
Ir taikos metu,
Likimo dalgis kerta
Nieko nežiūrėdamas,
Dabar vėl spengia ausyse, –
Ligos – atvežtinės,
Pasaulis – toks nestabilus…
Išeinu į mišką
Ar prie ežero krantų,
Ten – tokia ramybė,
Istorijos ir vadovėlyje
Nieko panašaus neatrandu.

Komentarų nėra: