2020 m. gegužės 9 d., šeštadienis

Siūlų kamuolys
Dar maga pasipasakoti,
Kas buvo, – ką ten slėpsi,
Nesugrąžinsi tos dienos,
Nė nuodėmės ar skausmo,
O džiaugsmas ir palaima,
Duota iš aukščiau,
Atliksi žemėje tik savo misiją
Ir viską čia paliksi…
Atgal nebeteka srovė,
Užtvindyta ir upė
Tik į plotį plečiasi,
O kas yra giliai,
Kokia minčių gelmė,
Susikuriame pasakoje...
Dvylika brolių ir viena sesuo,
Našlaitė ir nykštukai,
Varlė su karūna, –
Kas duota ir svajota…
Gyveni – rideni kamuolį,
Taip maga vėl sugrįžti,
Bet visos pasakos – su pabaiga,
Nutrūksta siūlas,
Pasiklysti.Komentarų nėra: