2020 m. gegužės 18 d., pirmadienis

Mėlyna akyse
Virš mūsų – mėlynas dangus,
Nusidažo tik nuo jo
Ir upės, ežerai,
Platūs vandenynai,
Už lango mėlynuoja ir alyvos,
Lysvėje – tulpės retos
Žydi mėlynai,
Kardeliai, ajerai,
Neužmirštuolių akys žiba, –
Gili akių mėlynė,
Kada myli…
Užsirišu skarelę mėlyną,
Pamargintą žiedais,
Ji dar jaunystę primena.
Einu per pievą,
Vejasi ir mėlyni drugeliai,
Tupiasi, nebijo...
Vaivorykštės taku abu eime
Į aukštą dangų
Rankom susikibę.
Komentarų nėra: