2020 m. gegužės 25 d., pirmadienis

Tulpių rasos
Išsiskleidė tulpių
Nuostabūs žiedeliai,
Suvilgė rasa kojas,
Atsigėrė ligi soties
Ir lietaus lašų,
Padėkojo pirma saulei,
Paskui skaisčiai žemei,
Prisiglaudė prie jos,
Kaip mes visi…
Nejaugi baigia nužydėti
Ir mano gyvenimas,
Suvilgytas rasų,
Taip šalta kojoms,
Kada rytais brendu…
Koks ilgas, rodėsi, kelelis,
Kiek daug takelių nežymių,
Kiek buvo skinta tulpių
Ir padovanota motinėlei,
Priklaupta prie brolių,
Seserų…
Oi, slėpčiau veidą
Tarp visų žiedų,
Kad nematytumei rasos,
Suvilgytos skausmu.

Komentarų nėra: