2020 m. gegužės 20 d., trečiadienis

Nušluosčiau dulkes nuo senos maldaknygės
Malda – ne tam,
Kad ją atmintinai mokėtumei,
O kad pasietų protą,
Savų minčių tenai pridėtumei
Ir taptumei geresnis,
Keistum praeities klaidas,
Su dabartimi ramiai pasikalbėtumei…
Malda – tik sau,
Nereikia garsiai rėkti,
Dangus supranta,
Kas žemėje ir tarp žvaigždelių, –
Jų visas spiečius, –
O sukasi greta,
Viena kitos neliečia…
Prisimenu maldas visokias,
Kalbamas garsiai,
Choru giedamas,
Šiandieną pasimelsiu už visus,
Kurie nemato,
Nekalba, negirdi,
Prie sielos prisiliečia.

Komentarų nėra: