2020 m. gegužės 23 d., šeštadienis

Po baltomis alyvomis
Pro alyvų žiedus
Šviečia pavasario blyksniai,
Purto žalius lapus
Vėjelis atklydęs…
Ieškau laimingų žiedų,
O jie jau šypsosi,
Jaučiu juos ir ant veido,
Besišypsančių lūpų,
Menu, kaip jaunystę…
Papurtau šakas,
Debesėliu jos nuslysta,
Kaip arti ir dangus
Po baltomis alyvomis,
Kai tave sutinku,
Vienas žiedas – laimingas…

Ona B aliukienė

Komentarų nėra: