2020 m. gegužės 8 d., penktadienis

Vingiai
Žinau atmintinai takus, –
Tiek sykių eita ryte atsikėlus,
Savi paukščių balsai,
Paaugęs medis,
O aplinkui – gėlės…
Pakylu ant kalnelio,
Matosi bažnyčių bokštai,
Skambina varpai,
Daugybę metų kelias
Ir į praeitį nubėga,
Vingiuodama pakalbina Neries srovė,
Kažkur į vakarus ji nusitiesia…
Su ja skubėčiau vis tolyn,
Kol neapleido jėgos, –
Kalneliai statūs darosi,
Pakalnės – lėkštos…
Metai – sraunūs rituliai,
Verpetuose paskendusios minutės,
Nuo vieno slidaus akmenėlio
Koja stota,
Ant kito krante atsisėsta…
Žiūriu į upės vingį, –
Taip norisi su ja skubėti.Komentarų nėra: