2018 m. rugsėjo 23 d., sekmadienis

VyturėlisKol nepakyla vėjas,
Lietūs neišprausia,
Tol vasara ir žydi gėlės,
Čiulba vienišas varnėnas
Ir sklinda garsas
Per palaukes,
Dieve mano…
Kol nepasėtas rugio grūdas,
Neužakėtas laukas,
Tol ir nedygsta,
Slėniuose nesužaliuoja
Derlius naujas,
Tėve, mama...
Kol neužkopsi ant kalnelio,
Nepamatysi tėviškės,
Sraunaus upelio,
Kuris girdo javą,
Tol nežinosi laimės,
Kaip man dabar gera…
Kol neišmoksiu pamatyti,
Kas danguje žėri
Skaisčiau už žvaigždelę,
Tol negalėsiu sėti,
Rinkti derliaus,
Duona tave vaišinti,
Vyturėli mano.


Komentarų nėra: