2018 m. rugsėjo 18 d., antradienis

Nubėgusi banga
Kaip seniai mačiau
Beribę jūrą,
Vaizdai išbluko,
Kaip balta puta...
Mes plaukėme abu
Per daugel jūrų,
Per marias…
Žėrėjo bangos,
Žvaigždės šoko,
Medūzos plaukiojo
Visai šalia…
Oi, kilo vėjas,
Taip įsisiūbavo
Mūsų laivas,
Pakilusi banga
Užliejo akmenis,
Žiūrėjai į mane,
Kaip kojas man mylavo
Nubėganti atgal…
Kiek daugel metų
Tu nesi šalia,
Gal žvaigždės vaikšto
Prie tavęs?..
Komentarų nėra: