2018 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Mėnuo šviečia
Kurgi gauti stygą,
Kur pati skambėtų
Netgi nepalietus?
Kaip reikia išdrožti
Karklo dūdą,
Kad pati užgrotų
Nepaliepus?
Kaip surasti žodį,
Po kurio ir džiaugsmas
Skristų,
Ašaros byrėtų spiečiais,
Kaip jas suturėti,
Kai pro langą
Dabar mėnuo šviečia?
Kaip viską surišti
Vėl į vieną vietą,
Geltą rugio pėdą,
Užstalėje pastatyti,
Paskui trinti grūdus,
Nerti viršum stalo sodą,
Kad šiaudai skambėtų?
Kaip reikia išausti drobę,
Kad pagalvei tiktų,
Rankšluosčiui duoną užtiesti,
Drobule pakloti
Amžinajai vietai?..


Komentarų nėra: