2018 m. rugsėjo 24 d., pirmadienis

Rudens ilgesio vakaras
Ilgėjausi rudens spalvų,
Kada buvau mažytė,
Labai mylėjau mamą,
Kai sukdavosi ji prie židinio,
Jos veidas žaižaravo,
Akyse ir meilė švietė,
Kai nešė viralą ant stalo,
O mūsų buvo net septynetas,
Visiems į dubenį reikėjo
Po kažkiek įpilti…
Ilgiuosi ir dabar rudens spalvų,
Kada šarma nudažė mano plaukus
Ir tapau ne tik mamyte,
Esu močiutė daugelio vaikų,
Ne tiktai savo,
Bet ir savo mokinių,
Kurių kas dieną akys
Mane tikrina ir lydi...
Ilgėsiuosi rudenėlio
Su visomis spalvomis,
Žalia, raudona – švytinčių, –
Papartis visą laiką žydi
Ir sniego prispaustas,
Prie jo daugelis priglusta,
Rudens pasiilgusių,
Lyg prie savos mamytės.

Komentarų nėra: