2018 m. rugsėjo 29 d., šeštadienis

Kelio vidurys
Tiek žodžių parašyta,
Apdainuota meilė,
O ji vis laukia
Ir tavęs…
Pražysta ir darželiai,
Kai pakartoja aidas:
„ Mylėk mane,
Kaip aš tave’’…
Ruduo pabeldžia į duris,
Žiūri pro langą,
Jurginai lenkia galvas
Ir darosi graudu,
Matai takelį,
Kur nubėga meilė,
Pavyti jau nebegali…
Kol akys mato,
Siekia saulę rankos,
Sušilti nori ir joje,
Nors mintimis,
Prisimeni Ikarą,
Pasidaro karšta,
Sustoji kelio vidury…
Gerai, kad vis melodiją turi.

Komentarų nėra: