2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

Ryto dainos
Ryto daina apie gyvenimą,
Ankstyvą meilę – sraunus upelis
Iš gimtos versmės,
Ji teka per pasaulį,
Vis graužiasi srovė giliau,
Ardo krantus ir užtvaras
Pirmoji meilė
Ir stačia galva krenta
Pro pastolius, akmenis išverčia,
Ridena smiltis iš toliau…
Ryto daina – giesmė,
Sielos pakylėjimas,
Tik dviese ją dainuojame
Su giesmininkais vyturiais…
Ryto giesmėse – skaisčioji saulė,
Akyse surandanti,
Kas mums geriau,
Bėkime į mėlyną padangę,
Visiems ir žemėje
Bus tik šilčiau.
Komentarų nėra: