2018 m. rugsėjo 22 d., šeštadienis

Dulkėtu keliu
Baliuka Juozas

Iš asmeninio šeimos albumo

Visi sugrįžta ten, iš kur atėję,
Palaiminti dangaus
Ir pakviesti į žemę,
Kuria metų metus ėjo,
Paliko atmintį savo vaikams.
Akmuo subyra į dulkes,
Laukus nusėja,
Gal prisiglaudžia prie žolės
Ir medžio šaknimis pakyla
Iki pat viršūnės,
Kurią siūbuoja vėjas,
Kartojasi giesmių giesmė…
Kaskart klausausi,
Kai audra artėja,
Noriu prie žemės prisiglausti,
Kad nenuneštų ten,
Iš kur atėjusi,
Dulke pavirst.

Komentarų nėra: