2018 m. rugsėjo 13 d., ketvirtadienis

Drebulėlė
Kaip aš tave mylėjau,
Jaunas ąžuolėli,
Net klevo nemačiau,
O jis geltai žydėjo,
Oi, kaipgi kvepėjo,
Bet vis byrėjo, sėjosi,
Nepastebėjau,
Tik prie tavęs linkau…
Kaip aš tavęs ilgėjausi,
Žalias ąžuolėli,
Kai keliavai, aš keliavau,
Netoliese baržas šlamėjo,
Net į tą pusę nežiūrėjau,
Kad tu nepavydėtumei,
Ištikima buvau…
Kaip aš tave stebėjau
Iš tolo ir ilgai,
Mažais žiedais žydėjai,
Geras ąžuolėli,
Mačiau ir pavydėjau žemei,
Į kurią gilės rudenį byrėjo,
Kodėl ne man…
Prieš daugel metų,
Ąžuolo vainiką pyniau,
Ant jauno kelmo dėjau,
Susvyravau ir dejavau…
O tavo gilės taku bėga
Vis pas tave pro mano širdį,
Iki šiol matau.Komentarų nėra: