2014 m. birželio 6 d., penktadienis

Tik JumsKai esi pats su savimi,
Nereikia girtis ir meluoti,
Taip lengva širdyje,
Toks tyras oras,
Kai gali tik sau kvėpuoti;
Nereikia vėjo gūsių
Ir plauki upeliuku,
Kurį gali ir perbristi,
Ranka jo dugną išmatuoti...
Kiekvieną vakarą
Galiu sau dovanoti,
Kai grįžtu po darbų,
Kurių negaliu sau padovanoti,
Nes jie ir tau
Jie ir visiems,
Kurie su manimi
Gali drauge dainuoti
Apie žvaigždes ir dangų,
Kurio niekas negali man atstoti...
Dabar ir priklaupiau
Prie tos versmės,
Kurią turėčiau paaukoti...
Priimsi, ačiū,
Ne – tik tiek,
Neversiu, –
Esu balta iš prigimties
Savo sode, prie kelio,
Su pilnu giros ąsočiu...Komentarų nėra: