2014 m. birželio 17 d., antradienis

Pirmoji dienaGyvenimo gražiausias laikas –
Pirma diena prašvitusi,
Gimtoji žemė pašaukė
Iš pat gelmių gyvybę…
Dabar kelias – per lygumas,
Į kalną ir į dangų,
Kai grįžtame į amžinybę
Su kelrode žvaigžde,
Saulės šviesa ir naktyje
Akis ranka nuo netekčių
Saulėlydyje prisidengę…
Kada dar žemėje šviesu,
Pamatome, kad saulės neužtenka…

Komentarų nėra: