2014 m. birželio 26 d., ketvirtadienis

DrauguiPavasarį akmuo iš žemės kyla,
Ant jo sušyla skruzdėlė,
Po juo žemė prabyla,
O danguje ir vieversys...
Kas daro angelą
Ant mylimųjų kapo,
Tas girdi balsą ir akmens,
Tam širdyje giesmė pasako,
Kad būsi amžinas
Ir žemėje, ir danguje...
Nieko gražesnio ir tvirtesnio
Nėra už akmenį;
Čia net nedylančią istoriją užrašo,
Kad gyvenai.
Komentarų nėra: