2014 m. birželio 26 d., ketvirtadienis

Nesibaigiantys darbai


Nauja prieverpstė, naujos Eilės Albinui Šileikai

Pasodink man, mielas berneli,
Žalią liepelę
Prie viešo kelio,
Prie vieškelėlio;
Kitą – prie namo,
Rūtų darželio,
Kad bitės neštų
Saldų medutį į ąsotėlį...
Vėjas nulaužė
Liepos šakelę,
Iš jos padirbo mano bernelis
Darbščiam rateliui ir prieverpstėlę.
Ant jos – saulelė,
Lino žiedelis, –
Kaip mano akys, gelsvos kaselės...
Viršuje mėnuo,
Žiba žvaigždelės, –
Suverpsiu siūlą
Mūsų vaikeliams,
Kad sektų pėdomis savo tėvelių.
Komentarų nėra: