2014 m. birželio 8 d., sekmadienis

RankšluostinėAlbino Šileikos darbas

Kas rankšluostį kabina
Iš balto balto lino,
Kai žydi melsvai linas,
Tarsi jūra laukai?
Banguoja miške papartynas,
Bet to nematome kas dieną,
Kai prausiamės ne iš versmės,
O sugeriame atmintį,
Kur gimė šie vaizdai...
Toks tolimas jo kelias;
Ilgėja lino siūlas,
Prispaudžiu akmenėliais
Baltą rankšluostį – tai mūsų žemė,
Išbalino jį saulė iš aukštai.
Pakabinu ant sienos
Gelsvą liepos rankšluostinę,
Gal ji išsaugos kvapą lino
Ir žiedą mėlyno dangaus,
Kol rytas keliasi
Ir rasos prausia veidą
Tolimo žmogaus.
– Kurgi tavo gimtinė? –
Jis paklaus...Komentarų nėra: