2014 m. birželio 27 d., penktadienis

Jauna giriaTaip sunkiai kėlėsi giria,
Kaip ilgai augo ąžuolynas, –
Gilė maža – toks gležnas daigas...
Po priespaudos ilgos,
Lietuviškos spaudos draudimo,
Atėjo ir į mūsų Lietuvą
Tautinis atgimimas.
Sučiulbo paukščiai
Jauname ąžuolyne
Ir sukosi lizdus net ant lazdynų,
Tiek nedaug metų
Ir vėl giesmė nutilo...
Oi, mūsų jauni broliai
Savo miškuose rado namus,
Juos priglaudė žemė Tėvynės,
Nuo tų pačių vėjų iš Rytų
Vėl sudejavo ąžuolynas...
Gal kas pamiršo?
Nemanau, bet kyšo meškos iltys
Ir vis dar primena ir primena...
Komentarų nėra: