2014 m. birželio 13 d., penktadienis

DailininkamsNe veltui renkasi
Už bendro stalo
Savi ir giminės, net svetimi,
Dalinasi laiku,
Pašventinimą gavę
Pradžiugina ir dangų,
Kad laužia vieną duoną,
Iš vieno kepalo visi...
Suskamba pievos skambalėliai -
Jie violetiniai, tikri,
O dalgis kerta,
Ruduo apverčia po velėna,
Išlieka grūdas,
Pavasarį išdygsta vėl nauji...
Čia mūsų žemė,
Mūsų vienas stalas,
Kaip Dievo tvarinys,
Todėl myliu kūrėjus,
Kurie dar seka paskui Tėvą:
Aukščiau, kilniau
Kiekvieną mielą dieną,
Prie žvakės naktimis.
Kas žemės spalvas tapo,
Lieka amžini.
Komentarų nėra: