2014 m. birželio 9 d., pirmadienis

Palaiminimas
Kada palinki gero vėjo
Senas tėvas,
Vaikai išeina tylomis,
Nes jaučiasi palaiminti,
Suras ir savo dalią,
Augins savo vaikus.
Kai sena motina
Paliečia vaikų kaktą, –
Švelniausias krikštas
Su šventuoju kryželiu, –
Jos akyse – šviesa,
Kuri dar seka
Kiekvieną žingsnį
Dukrų ir sūnų …
Kur ašara nurieda,
Upeliukas teka,
Kur akmenėlis atgula,
Ten būsime kartu...Komentarų nėra: