2014 m. birželio 25 d., trečiadienis

Lietuvos pasaulio lietuviams

Su artėjančia Dainų švente

Sudegė Joninių laužai,
Juos užgesino lietaus lašas,
Rasas nubloškė vėjas
Ir vėl dangus gražus,
O žemė mūsų – vis juoda,
Kada derlinga, – tarsi duona,
Geltonais pakraščiais,
Kur saulė pakepė,
Paskui kampus nulaužė...
Nuotakos valgo kampelius,
Kad sūnų gandras neštų
Ir nosinėje užriša
Nors du mazgus,
Kad namo nepamirštų...
Senolių burtai – visada gražu
Ir pasitvirtina per daugel metų...
Išburkite savo vaikams,
Kad būtų jiems laimingi
Senų močiučių raštai:
Tulpės, ramunės bėga takeliu,
O pakraščiais vingiuoja, –
Tarsi užarti laukai –
Vienintelė tiesi vaga, –
Tautinių rūbų brangios juostos.
Komentarų nėra: