2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Velykos visiems


Kada tauta
Stoja prieš tautą
Ir žeria kaltinimus,
Kad teisūs jie,
Kurie skaitlingesni
Ir per pasaulį išsidraikę,
Užėmę net ginklu
Kitų trobas ir žemę,
Kurioje nėra tėvų kapų,
Yra triskart neteisūs -
Prieš savo ateitį
Ir prieš istoriją,
Pasaulio žmonių taiką.
Jei prieš Velykas
Pasidalintų duoną,
Vandenį ir žuvį
Visi, kam ji priklauso,
Malda dėkotų net už trupinius,
Kitaip nušvistų akys vaiko -
Jos mėlynos tartum dangus.
Kam rankos kyla,
Kito turtą užgyventi,
Net ir po šimto metų,
Likimas atsigręžia ir prieš juos pačius, -
Žmonės nusimeta vergo pančius
Ir atėjūnui padai svyla...
Nacizmo pasekmės
Šiandieną dvigalviu ereliu pakilo,
Tiktai kitu vardu.
Jūs nieko neapginsite ginklu,
Ukraina pakilo,
Toliau gyvens tik su pasauliu,
Kuris jau nori būti laisvas
Ir pasiilgęs savo duonos,
Kaip taikos.
Komentarų nėra: