2014 m. balandžio 10 d., ketvirtadienis

Su Ukrainos žmonėmis

Man Ukraina mena badą
Ir pasakojimą seserų,
Mama kuodelį linų pešė
Ir pasakojo iki išnaktų...
Kampe stovėjo siuvamoji
Ir priminė laikus,
Kada pas mus keliavo žmonės,
Pabėgę tarp karų.
Jie nešėsi, ką turi,
Atidavė už mažą paltį lašinių,
Turbūt nesitikėjo verpti,
Nieko daugiau siūti,
Jau neturėjo ir namų.
Taip ėjo diena iš dienos
Plačios, turtingos šalies žmonės,
Dažnai basi, be kailinių,
Juos šelpė Lietuvos artojas,
Ką tik turėdamas,
Kaip savo artimus draugus.
Ilgai dar dūzgė
Sesers rankose ta siuvamoji
Siūdama mūsų šeimai
Ir po karo naminius,
Nešiojau tokį rūbą,
Brangų, kaip tautų bendrovę,
Kaip savo šeimą juos myliu...
O neseniai paklausė
Kažkoks korespondentas,
Kodėl dabar aš stoviu
Vis su jais sykiu.
Nebežinau, ką atsakiau,
Nes ašaros nuplovė
Visus tuos buvusius metus,
Bet liko atmintis,
Likimas abiejų šalių.

Komentarų nėra: