2014 m. balandžio 13 d., sekmadienis

Priedainis


Meilės dainas
Kiekvieną dieną
Tau kuriu,
Kiekvieną vakarą dainuoju, –
Kaip volungė prieš lietų
Vis renku žodžius,
Tą pačią giesmę atkartoju...
Meilės daina – palaima,
Gėrio kupina širdis
Ir tau ją paaukoju,
Kad ant šakelės suptųsi lizde
Paukšteliai ilgakojai...
Ruduo įpynė į rusvas kasas
Gyvenimo rytojų,
Kiek liko laiko
Ties amžiaus riba, –
Kaip priedainį iš tos dainos
Berželiui pagiedojau...
Ar tu girdėjai
Mano giesmę danguje –
Aš ten rytais plasnoju.
Komentarų nėra: