2014 m. balandžio 18 d., penktadienis

AtlaidumasLinkėjimai geri –
Tai gražūs žodžiai:
Sveikatos, atjautos širdy,
Kad būtume visi vienodi...
Ranka prie rankos,
Širdis prie širdies
Ir ant pečių viena našta,
Paženklinta ir kryžiaus ženklu,
Betgi ne vienas jį neši,
Gyvenimo keliai –
Tiktai į dangų mėlyną
Visų vienodi...
Kai rytas prisikels,
Balta gėlė,
Alyvų šakele pamosiu,
Kad neštume gerumą
Ateities vaikams, –
Kaip visų taurų žodį,
Duonos skonį.
Atleidžiu su užuojauta ir nelabam,
Kas daro pikta,
Bet rankos nepaduodu.
Komentarų nėra: