2014 m. balandžio 16 d., trečiadienis

Gerumo upėsPasiūti vėliavą lengviau,
Nei saugoti senelių siūtą,
Ji plevėsuoja metų metais,
Daug ilgiau,
Kol auga jų vaikaičiai
Už jūrų marių mėlynųjų...
Paukščiai čia atskrenda
Ir ilsisi ilgai
Ant laivo stiebo atsitūpę,
Jie atneša spalvas
Iš tėviškės žalių laukų ,
Geltono pirmo žiedo,
Raudono kraujo,
Kuris pulsuoja meile amžina, –
Kaip mėlyno dangaus
Ir vingių Lietuvos
Gražiųjų upių...
Mes – šiaurės kraštas,
Uždari mūsų jausmai;
Gal vasara trumpa
Tokias mintis
Kaip laikinas gūžtas
Širdy susuko?..
Tegu čia teka
Tik gerumo upės.

Komentarų nėra: