2013 m. rugpjūčio 5 d., pirmadienis

TėvynėTegu dainuoja
Nemuno banga,
Iš jo vanduo patenka
Į sūriuosius vandenynus;
Jie atskiria žemes,
Bet juos sujungia žmonės,
Iš tolimų šalių atvykę.
Dainuoja širdys,
Kad pasaulyje taika,
Ištiestos rankos
Į savo gimtinę,
Kur alma upeliukai
Kaip viena styga,
Tik penklinėse skiriasi...
Pasaulis toks didingas,
Kai žmonės glaudžia prie savęs
Ir prie krūtinės
Dabar jau artimus, savus
Ir kviečiasi į Lietuvą,
Kur jų Tėvynė.

Komentarų nėra: