2013 m. rugpjūčio 15 d., ketvirtadienis

Poezijos šulinys


Aš nekuriu dainų,-
                                                   Jos man sukurtos;
Melodijas girdžiu,
Kai girgžda svirtys
Prie namo šulinių,
Iš kur išeita ir sugrįžta,
Prie slenksčio padedu gėlių,
Kad mane prisimintų...
Aš nedainuoju,
Tik jaučiu,
Kaip šiurpina man odą
Kiekvienas garsas iš namų,
Kur obelis šakota.
Aš nematau gaidų,
Tik kregždes ant laidų,
Kur nutūpia miegoti;
Pavasario paukšteliai
Išskrenda toli
Ir vėl sugrįžta
Himną sugiedoti
Mano namams, mano vaikams...
Oi, vandens lašu 
Visi mes esam sotūs.
Komentarų nėra: