2013 m. rugpjūčio 28 d., trečiadienis

Rudens brandaRudens vėjelis šiltas
Dar neskubina į trobą,
Tik nupučia lapus,
Kiti ir patys susivokia:
Pažiūri saulės link,
Į ražienas skylėtas
Ir rausvina klevai
Savo gimtinės vietą,
Kad būtų vis panašūs į kitus;
Aplinkui daug spalvų -
Dar pievos blizga
Ramunėlių skėčiais...
Į rudenį panašūs
Ir visų veidai,-
Įkaitę, saulės pamylėti,
Nes pats gražiausias iš visų -
Mėnuo rugsėjis,
Kai renkame ir sėjame.
Gyvenimo dienų branda,-
Kaip apvalus sėjančio rėtis...

Komentarų nėra: