2013 m. rugpjūčio 3 d., šeštadienis

Gyvenimo atspalviaiRasakilos lape
Saulutė spindi,-
Jame visas dangus,
Jo mėlis atsispindi;
Piešiu ir žemę -
Ji įvairialypė,
Joje visi vaizdai,-
Kaip veidrodžio
Ar tylaus ežero paviršiuje.
Iš tiek spalvų lipdau
Gyvenimo pilnatvę,
Kurią kiekvienas
Mano draugas mato.
Esu prie žemės lyg skruzdė,
Pakylu taip dažnai į dangų
Kaip maža kregždė...
Viena šio aukščio
Nebūčiau pasiekusi,
Tik jūsų širdys
Skrydžiui kelia,
Atsiliepia.
Komentarų nėra: