2013 m. rugpjūčio 18 d., sekmadienis

LiūliavoKada rytas prašvinta,
Kylu ir pasveikinu tave,
Jei tu esi greta,
Paglostau veidą
Ir ta pati aušra
Suspindi akyse,
Kaip du rasos lašai
Mane atspindi...
Per dieną ieškau danguje,
Seku, kur saulė žvelgia,
Ir vis matau tave
Pro vakarinį langą...
Tu man – vienintelė,
Kiekvieną vakarą ateinanti
Motulės dainoje,
Naktis prasklaidanti:
Ant kalno karklai siūbavo“...
O aš – pakalnėje.
Komentarų nėra: