2013 m. rugpjūčio 26 d., pirmadienis

Po Šv. BaltramiejausSode prinoko
Paskutinės slyvos,
Melsvi jų šonai
Primena akis,
Kurios vis kyla
Į padangę aukštą,
Kur klykauja pulkelis gervių,
Dar laukiančių jauniklių;
Kad tik nepasiklystų,
Neišsisklaidytų jų būrys.
Ranka nemoju
Ir nepakeliu kepurės,-
Tyli padangė,
Šviečia saulė – žiburys,
Pavasario gūžtas palikusios
Jos vėl į tėviškę sugrįš...
Saulė kaitri,
O šaltas vėjas
Pašiaušia plunksnas
Ir nusineša garsus;
Gyvenimas iš naujo prasidėjo
Tik tolimų kraštų
Laukų platybėse,
Kur tėviškės ranka nebepasieks,
Ilgai nemos...
Aš – gervė,
Prie savo pastogės
Su parištais sparnais,
Vis šauksiu visą žiemą:
-Kodėl mane čia palikai?
-Kad lizdo vietą
Saugotum budriai...


Komentarų nėra: